Hunde møder hunde

Hunde møder hunde
 
Vi er nødsaget til at huske, at hunde er mere ulve end de er mennesker, så hav det i baghovedet når I skal forstå hunden og dens behov og væremåde.
Ulve bor i familiegrupper i deres eget kæmpe territorie. De holder bevidst afstand til andre ulve og deres territorier. Hvis ulve går ind på fremme territorier, bliver der kamp, som medfører sårede og eventuelt døde. Det sker kun, hvis der er mangel på føde eller frie territorier. 
Hunde er ulve, der er blevet gjort tamme over en periode på tusinde af år, vi mennesker har blandt andet avlet dem mere tolerante over for artsfælder.
 
(jeg ville skrive at vi mennesker har avlet dem til at tilpasse vores behov, blandt andet gjort dem mere tolerante overfor artsfæller.) (sætningen virker ufuldendt) 
 
Deres sprog og psyke ligner dog stadig mere ulve end mennesker.
Hunde tænker stadig meget på hierarki, det ligger dybt i dem, de interesserer sig for ”hvem har hvilken position i gruppen”. Alt efter hvilken position en hund har i gruppen, har den ”ansvar og rettigheder”. Så det er vigtigt at vide:
– hvem er du, hvad kan du og hvad skal jeg bruge dig til. Er du leder, ligestillet eller underlegen?
Venner, kan de ikke bare være det? Nej, man kan ikke være venner med alle. Vi mennesker er jo heller ikke venner med alle vi møder i gadebilledet eller parken. Vi er alle forskellige, og kan ikke forvente at vi kan få noget positivt ud af at være sammen med alle mennesker. 
 
“Krænkere”
Krænkere er et udtryk, jeg bruger om de hunde, der generer andre hunde – ubevidst og bevidst.
Ubevidste krænkere:
Et eksempel kan være: en glad hund der løber hen til en anden hund, uden at være betænksom/erfaren nok til at aflæse, se og mærke om den anden hund har lyst til kontakt. Den glade hund vil bare lege, hilse, undersøge eller tilbede den anden hund. Dette bør gøres med respekt, det vil sige: hold afstand og gå væk, hvis det er hvad den anden hund siger med sit kropssprog.
Hvorfor respekterer den glade hund ikke den anden hund, kan de ikke forstå hinanden? Jo hunde forstår såmen nok hundesprog, hvis de blot har haft en hundemor i nogle uger. Men hunde bliver præget af deres menneskefamilie 24/7. Mange hunde er så elsket af deres familier, at den ikke har lært at tænke sig om, og slet ikke så længe den henvender sig kærligt til diverse individer. Det vil altså sige at vi tillader, at de er fysisk påtrængende mod os, når den har lyst til det, uden at tage hensyn til, om vi er imødekommende. Vi er måske heller ikke så konsekvente med at følge op på vores små advarsler. Vi siger ”nej” gentagende gange, men hammeren falder ikke. Det medfører at hunden vænner sig til, at den egentligt ikke behøver at være så opmærksom på hvad andre siger og mener. Så kommer de jo nemt til at krænke andre med deres uopmærksomme og ret egoistiske henvendelse. 
I den naturlige hundenverden er hunde mere opmærksomme og betænksomme. Det lærer de, af den konsekvente og tydelige ledelsesform der er i en ulve/hunde gruppe, og naturligvis også af den kontante afregning der er i hundeflokken, når man overskrider grænserne.  
 
 
!!!!!! Hvis hunde opvokser med at omgås andre hunde, som ikke formår at sige tydeligt fra, (eventuelt ved bid) eller som ikke får lov til at sige fra og sætte tydelige grænser, grundet deres mennesker syntes at det er forkert at knurre og bide mv, så kan en sådan hund også blive en grænseoverskridende krænker over for de hunden de måder i fremtiden.!!!! 
 
Bevidste krænkere:
Mange hunde er forvirret over, det liv vi forventer de skal indgå i vores mennskeverden. De mangler gode ledere til at vise dem vejen, altså vise dem hvordan man bør agere og opføre sig i vores menneskeverden. Hvis hunden tror, den er lederen i dens verden, eller måske bare ”med-ansvarlig”, så begynder den at træffe beslutninger. Eksempler kunne være: det er mit fortov, det er min park, jeg er leder over dig, så vis mig respekt, jeg vil parre dig og så videre. 
Den dominante lederhund eller med-leder, forlanger at få sin vilje, den vil udsende nogle signaler, som vil virke grænseoverskridende på de fleste andre hunde. Den type hund vil de fleste søge væk fra om muligt, eller blive tvunget til at udstå indtil de går i selvforsvar. 
Lær din hund at den ikke er lederen, du er lederen. Vær så et godt forbillede for din hund, vær neutral venlig overfor alle, men ignorere de fleste, vælg med omhu hvem i omgås. 
 
 
Møder med snor på.
Hunde taler til hinanden med deres kropssprog. Vi mennesker taler primært til hinanden med verbale ord. Så når hunde skal tale sammen, er det vigtigt at de kan bruge heler deres krop 100% frit. Hvis hunden har snor på, og trækker det mindste i snoren, får dens krop en unaturlig holdning. Det kunne svare til, at I krøllede et A4 ark sammen, og puttede det i munden når I skulle tale med andre mennesker. Talen bliver unaturlig og derfor utydelig for modtageren, og der kan opstå misforståelser – situationen bliver nok ret stressende for alle. På samme måde, bliver hundens kropssprog utydelig og ulæselig for andre hunde, når den trækker lidt eller meget i snoren. Det er ikke fair, at hunden skal kommunikere under disse forhold. 
Nogle hunde bliver derfor stressede og usikre, når de skal møde andre hunde under disse ”stram snor” forhold. Andre hunde som er født mere godtroende og naive, springer måske ud i hilse situationen, og får deraf et par på kassen af den anden hund, da den ikke respekterede de advarsler der blev udsendt. Den kunne jo  ikke aflæse det på grund af stram snor.
 
Hunde der er fri i parken
Når hunde løber uden snor på, kan den kommunikere 100% tydeligt med andre hunde. Det er jo super smart. Men det betyder ikke, at den ønsker at hilse og omgås alle hunde i hele verden. Problemet er, at i parken, skove og stande færdes alle typer hunde, også dem i ikke ville vælge som legekammerat til jeres hund. Der er masser af krænkere. Der er altså stor risiko for, at jeres hund får en dårlig oplevelse, og at den bliver direkte utryg ved synet af andre hunde.
(Hvor mange negative, grænseoverskridende oplevelser skal vi mennesker udsættes for, før vi bliver skeptiske?)
 
Hundeskoven 
Hundeskovene kan være en svær situation, for her oplever vi desværre, at mange tror man må slippe sin hund fri, selvom man ikke har kontrol over den. Mange går netop ud i hundeskoven, fordi de ikke kan kalde hunden til sig i andre uindhegnet områder. Det betyder altså, at vi møder specielt mange krænkere. Hundenskoven kan også være en kraftig smittekilde for sygdomme, da der er mange hunde der besørger på samme sted.
 
Hundens behov for omgang med andre hunde.
Ikke alle hunde har lige stort behov for at lege med andre hunde. Lige så vel som alle mennesker ikke er lige sociale.
En hund kunne såmen leve et fantastisk liv uden kontakt til andre hunde. Mange mennesker lever et skønt liv uden at se tv. Deres behov bliver dækket på andre måder. 
Så måske burde de slet ikke hilse på hinanden. – Jamen den ville jo gerne hilse? Måske kedede hunden sig i dit selskab. Den er måske vant til, at det er i andre hundens selskab at dens ”behov” bliver dækket. Sørg for, at din hund opvokser med gode vaner, godt livsindhold, dejlige hobbyer. Hunden behøver ikke lege og omgås andre hunde, for at få en skønt, indholdsrigt og spændende liv. I er hundens familie, i kan sagtens tilfredsstille dens behov via træning, leg og oplevelser i hverdagen. Alle hunde har behov for at få dækket deres behov for mental og fysisk aktivitet, men det behøver ikke at inkludere andre hunde, for at blive et skønt hundeliv.
 
Vi ønsker, vores hund er social med andre hunde.
Det er naturligvis helt op til hver enkelt familie, at vælge for meget tid de ønsker at bruge på ”hunde-hund leg”. Det kan være skønt at iagttage ligeværdige hunde lege med hinanden. De får brugt deres hjerne og krop på en naturlig måde. Men vær opmærksom på, at hundene skal passe sammen.
Ulve leger primært med deres søskende og ikke så meget med ældre hunde. Lige børn… (MEN DET SKÆVE HAR DET SJOVERE HEHEHEHEHEHHE AHHAHAHAHAHA HEHEHEHEHEHE HAHAHAHAHA) 
Man bør finde nogle gode hundevenner, prøv jer frem. Hunde af cirka samme størrelse og psyke er at fortrække. Tænk på, hvordan jeres egen hunds psyke/personlighed er, og så besøg evt den nye hundeven først, altså uden at tage jeres hund med. Minder den nye hundeven om jeres hund i dens måde at henvende sig til jer mennesker på, er den påtrængende, fysisk voldsom eller er den mere blid og betænksom?
Vælg med omhu en hund der også passer til jeres egen hund fysisk. Hunde af forskellig størrelse kan nemt komme til at overbelaste og skade hinanden. Sommetider kan hunde passe godt sammen psykisk, men ikke fysisk. 
Glad optimistiske hunde, kan have svært ved at mærke efter, om de selv eller andre er ved at blive overbelastet. Så forvent ikke at jeres hunde selv siger stop. Den kan så nent blive skadet for livet, se mere på hjemmesiden omkring ”Pas på hundens led”.
Optimalt er, at finde nogle gode jævnbyrdige hundevenner og lade dem lege i en lukket privat have,- og pas nu på tiden – tiden løber når man er i godt selskab og overbelastningsskader sker.
 
Min hund knurrer af andre hunde
Hunde knurrer oftest, når de føler sig utilpasse eller truet. – Jamen den anden hund ville bare hilse? Måske var den anden hund ikke så oprigtig venlig som du troede, måske har din hund bare fået for mange negative oplevelser med andre krænkende hunde. Respekter din hund og led dem uden om andre hunde. Lad den kun omgås de gode hundevenner. 
Er din hund dominant truende over for andre hunde, så hold afstand. Gå ikke ind i områder hvor andre hunde befinder sig. Husk på at være en tydelig leder, som viser din hund ønskelig adfærd (slap af og ignorer), men som også skåner den for at omgås andre krænkende hunde. 
 
Husk hunde er ikke født til at skulle omgås masser af fremmede hunde. Find nogle gode passende legekammerarter og hold afstand til alle andre.
 
Vær opmærksom på, at i mennesker har svært ved at læse de små detaljer i hundes kropsprog, og at I derfor ikke nødvendigvis  er de bedste til at vurdere om det er et godt hundemøde. Husk på at den anden hunds ejere eventuelt heller ikke aflæser hunde korrekt, og fejlagtigt siger ”den er venlig….”